Juridische informatie

DJO France, Division Compex Sport, met hoofdkantoor te Centre Européen de Fret, 3 rue du Bethar, F-64990 Mouguerrre, Tel: +33 (0) 5 59 52 86 90.

Voor alle informatie over deze site of de inhoud ervan, kunt u contact opnemen met: webmaster.international@djolgobal.com

Hosting: Rackspace - contact: www.brandwave.com

DJO France, Division Compex Sport lanceerde de site om de individuele gebruikers te informeren. Commercieel gebruik, zelfs gedeeltelijk, van de inhoud of de gegevens van de site, zowel in cijfers of niet, mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DJO France, Division Compex Sport.

Het geheel van de site is beschermd door de huidige wetgeving inzake intellectuele eigendom. Geen enkele reproductie en / of vertegenwoordiging, geheel of gedeeltelijk, mag worden gemaakt zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van DJO France, Division Compex Sport.

Wanneer DJO France, Division Compex Sport is onderworpen aan een inbreuk, dan zullen de overtreders aansprakelijk worden gesteld bij een bevoegde rechter.

Alle graphics, communicatiecampagnes, affiches, films, tekeningen, foto's, afbeeldingen, tekst, animaties met geluid of anderszins, logo's, merken en productnamen vertegenwoordigd op deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendom.

In dit opzicht is downloaden, reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en / of omzetting, geheel of gedeeltelijk, of overdracht naar een andere site of op welk ander medium dan ook (papier, digitaal, film, enz.) ten strengste verboden . DJO France, Division Compex Sport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor externe hyperlinks opgenomen in de context van deze website en de inhoud van websites van derden, waarnaar de links verwezen worden.